transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visionen om att lära eleverna engelska under mattelektionen – hur fungerar den i verkligheten?

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Humanistdagarna 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
CLIL, SLA, vocabulary acquisition
Postens nummer:
171003
Posten skapad:
2013-01-16 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007