transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extramural exponering för engelska bland svenska högstadieelever

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
ASLA Conference, Växjö universitet,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
CLIL, extramural English, SLA
Postens nummer:
170999
Posten skapad:
2013-01-16 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007