transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The importance of sociocultural factors in CLIL related research

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
International Conference on Education, Immersion 2012, St Paul, Minnesota, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
CLIL, sociocultural factors, SLA research
Ytterligare information:
http://www.carla.umn.edu/conferences/past/immersion2012/index.html
Postens nummer:
170952
Posten skapad:
2013-01-16 14:50
Posten ändrad:
2013-01-16 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007