transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ny studie visar hur information till patienter med kolorektal cancer kan förbättras

Författare och institution:
Frida Smith (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Eva Carlsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Febe Friberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Markus Forsberg (Institutionen för svenska språket); Dimitrios Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Cancervården, ( 5 ) s. 18-21
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Skriftligt informationsmaterial är ofta skrivet på för hög nivå och ställer höga krav på den tänkta läsaren (patienten). Förutom läsbarhet finns det fler faktorer att utvärdera för att se om materialet är lämpligt. Innehåll, struktur, layout och typsnitt, illustrationer och lärande och motivation är sådant som bör tas hänsyn till. Ett lämpligare, bättre anpassat material kan hjälpa personer med sjukdom att ställa bättre frågor när de har samtal med vårdpersonal och det kan göra personen mindre osäker och orolig för det okända som väntar. En ny studie som ingår i forskningsprojektet PINCORE (personcentred information and communication in colorectal cancer care) syftar till att förbättra information och kommunikation vid kolorektal cancer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
170897
Posten skapad:
2013-01-16 12:07
Posten ändrad:
2013-01-21 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007