transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vardagsliv under andra världskriget. Minnen från beredskapstiden i Sverige 1939-1945

Redaktör(er):
Carina Ahlqvist (-); Annika Nordström (Institutionen för kulturvetenskaper); Birgitta Skarin Frykman (Institutionen för kulturvetenskaper)
ISBN:
978-91-86959-03-6
Antal sidor:
460
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Institutet för spsråk och folkminnen
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Urval av insamlade minnen inom forskningsprojektet "Vardagsliv i Sverige under andra världskriget", dels hela berättelser, dels utdrag inom olika teman
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Andra världskriget, Sverige, vardagsliv, berättelser, källmaterial
Postens nummer:
170835
Posten skapad:
2013-01-15 21:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007