transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intensional quantifiers

Författare och institution:
Robin Cooper (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Theories of Everything: In Honor of Ed Keenan, ed. by Thomas Graf, Denis Paperno, Anna Szabolcsi and Jos Tellings, UCLA Working Papers in Linguistics, Vol. 17, s. 69--71
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
170811
Posten skapad:
2013-01-15 17:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007