transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Översättningar i rörelse

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper); Annica Karlsson Rixon (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift, ( 3-4 )
ISSN:
1102-7908
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
170786
Posten skapad:
2013-01-15 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007