transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globala klasser. Om mikrokrediter och ekonomisk subjektivitet

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Fronesis, ( 40-41 ) s. 198-207
ISSN:
1404-2614
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Klass, genus, ekonomiska subjektiviteter, postkolonialitet
Postens nummer:
170783
Posten skapad:
2013-01-15 16:22
Posten ändrad:
2013-02-15 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007