transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of static strain

Författare och institution:
Anders Halldin (-); Ryo Jimbo (-); Carina B. Johansson (Institutionen för odontologi); Magnus Jacobsson (-); Ann Wennerberg (-); Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Stig Hansson (-)
Publicerad i:
AstraTech World Congress, May 9-12, 2012, Göteborg, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Implant, Bone, Osseointegration, Biomechanics, Static Strain
Ytterligare information:
http://www.dentsplyimplantsworldsummit.com/ data saknas
Postens nummer:
170769
Posten skapad:
2013-01-15 15:49
Posten ändrad:
2013-05-02 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007