transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handlingskompetens på schemat

Författare och institution:
Inger Björneloo (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Aktionsforskning i praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund/2., [rev.] uppl. , s. 230
ISBN:
978-91-44-07870-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Genom aktionsforskning har lärare prövat att arbeta med handlingskompetens som en del i lärande för hållbar utveckling.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Hållbar utveckling, handlingskompetens, demokrati
Ytterligare information:
Kap. 8
Postens nummer:
170657
Posten skapad:
2013-01-15 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007