transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conceptualising early childhood arts education: The cultivation of synesthetic transduction skills.

Författare och institution:
Cecilia Wallerstedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
International Journal of Early Childhood, 44 ( 2 ) s. 127-139
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Musikpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
art education, synaesthesia, multimodality, learning, Vygotsky
Postens nummer:
170639
Posten skapad:
2013-01-15 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007