transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risikobewertung von Chemikaliengemischen in der Stoffzulassung und Umweltgefährdungsabschätzung: Stand der Dinge, neue Entwicklungen und Perspektiven.

Författare och institution:
Thomas Backhaus (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Invited Lecture, Environmental Agency North-Rhine Westfalia, Essen, Germany,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
170629
Posten skapad:
2013-01-15 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007