transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapid isolation of Arabidopsis chloroplasts and their use for in vitro protein import assays

Författare och institution:
Henrik Aronsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Paul Jarvis (-)
Publicerad i:
Methods in Molecular Biology, 774 s. 281-305
ISSN:
1064-3745
E-ISSN:
1940-6029
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
Postens nummer:
170603
Posten skapad:
2013-01-15 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007