transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dimerization of TOC receptor GTPases and its implementation for the control of chloroplast protein import

Författare och institution:
Henrik Aronsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Paul Jarvis (-)
Publicerad i:
Biochemical Journal, 436 s. e1-2
ISSN:
0264-6021
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
Postens nummer:
170595
Posten skapad:
2013-01-15 09:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007