transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myndigheter eller gräsrötter? Båda behövs.

Författare och institution:
Maria Edström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Vem granskar granskarna? : svensk mediegranskning 1988-2012 / Torbjörn von Krogh (red.), s. 10
ISBN:
978-91-978894-9-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stiftelsen Institutet för Mediestudier
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet behandlar erfarenheter av mediegranskning från det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt och granskningsnämnden för radio och tv. Betydelsen av systematiska granskningar av nyhetsinnehåll vart femte år (Global Media Monitoring Project) diskuteras samt var systematiska rutiner på redaktioner kan innebära för antal friande och fällande i granskningsnämnden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Mediekritik, mediegranskning, granskningsnämnden, Allt är Möjligt, Uppdrag granskning, Global Media Monitoring Project, jämställdhet, journalistik
Ytterligare information:
Bokens innehåll: Varför behöver medierna granskas? Vilken mediegranskning har funnits i Sverige de senaste 25 åren och vilken finns i dag? Hur fungerar granskningen; vilka drivkrafter har den? Har granskningen någon inverkan på mediernas uppförande och innehåll? Vad betydde till exempel Mediemagasinets granskning av Uppdrag granskning? Frågorna behandlas i denna antologi med bidrag av 18 forskare, informatörer och journalister: Axel Andén, Maria Bjaring, Kerstin Brunnberg, Maria Edström, Helena Giertta, Nils Hanson, Håkan Hvitfelt, Gunilla Jarlbro, Christina Jutterström, Torbjörn von Krogh, Janerik Larsson, Thomas Mattsson, Mats Olin, Olof Petersson, Roland Poirier Martinsson, Ola Sigvardsson, Lars Truedson och Susanne Wigorts Yngvesson.
Postens nummer:
170589
Posten skapad:
2013-01-15 09:14
Posten ändrad:
2013-02-08 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007