transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blended Learning in a Global Interdisciplinary Inquiry-Based Biomechanics Course for Advanced Level University Students

Författare och institution:
Jacob Lindh (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Martin Rydmark (Institutionen för biomedicin)
Publicerad i:
Chalmers Conference on teachinig and learning, Jan 16, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Blended learning, ICT, reflective learning, self-assessment, autonomi, researchable, sport science, biomechanics
Postens nummer:
170583
Posten skapad:
2013-01-15 08:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007