transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De historische wortels van de rode en groene volgorde in het Nederlands

The historical roots of word order variation in the Dutch verbal cluster

Författare och institution:
Evie Coussé (Institutionen för språk och litteraturer); Gert De Sutter (-)
Publicerad i:
Taal en Tongval, 64 ( 1 ) s. 73-102
ISSN:
0039-8691
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
annat
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
170538
Posten skapad:
2013-01-14 16:33
Posten ändrad:
2013-12-02 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007