transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human impersonal pronouns in Swedish and Dutch. A contrastive study of man and men

Författare och institution:
Evie Coussé (Institutionen för språk och litteraturer); Johan van der Auwera (-)
Publicerad i:
Languages in Contrast : International Journal for Contrastive Linguistics, 12 ( 2 ) s. 121-138
ISSN:
1387-6759
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper presents a contrastive study of the human impersonal pronouns man in Swedish and men in Dutch. Both impersonal pronouns are etymologically derived from man ‘human being’ and they more or less have the same meaning. However, there are important differences in the usage of these pronouns. In this study, the similarities and differences between Swedish man and Dutch men are studied in a Dutch-Swedish parallel corpus. Analysing a parallel corpus has the advantage of allowing one to both study the distribution of man and men in original texts and to contrast the use of these pronouns with their translations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
human impersonal pronouns, parallel corpus, Dutch/Swedish, contrastive analysis
Postens nummer:
170531
Posten skapad:
2013-01-14 16:22
Posten ändrad:
2013-02-20 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007