transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rituals of Medicalisation – Everyday Practice at a Medical Ward. A 16-Month Ethnographic Field Study

Författare och institution:
Axel Wolf (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Inger Ekman (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Liselott (Lisen) Dellenborg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
The American Academy of Nursing 2012 Annual Meeting & Conference. 2012. Washington, DC,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
PCC, patient-centered care, ethnography, moral stress
Postens nummer:
170483
Posten skapad:
2013-01-14 14:31
Posten ändrad:
2013-05-02 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007