transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The fouling community and the rationale for testing efficacy in Marine Paint

Författare och institution:
Åsa Arrhenius (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Thomas Backhaus (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Åke Granmo (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Annelie Hilvarsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Kristina Holm (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Ida Wendt (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Hans Blanck (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Final conference of Marine Paint 14-15th of May 2012, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
antfouling, settling, marine paint
Postens nummer:
170434
Posten skapad:
2013-01-14 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007