transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Seminal vesicles and urinary bladder as sites of aromatization of androgens in men, evidenced by a CYP19A1-driven luciferase reporter mouse and human tissue specimens.

Författare och institution:
Leena Strauss (-); Pia Rantakari (-); Klara Sjögren (Centre for Bone and Arthritis Research); Anu Salminen (-); Eve Lauren (-); Jenny Kallio (-); Pauliina Damdimopoulou (-); Minna Boström (-); Peter J Boström (-); Pirjo Pakarinen (-); Fuping Zhang (-); Paula Kujala (-); Claes Ohlsson (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Sari Mäkelä (-); Matti Poutanen (Centre for Bone and Arthritis Research)
Publicerad i:
The FASEB Journal, 27 ( 4 ) s. 1342-50
ISSN:
0892-6638
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The human CYP19A1 gene is expressed in various tissues by the use of tissue-specific promoters, whereas the rodent cyp19a1 gene is expressed mainly in the gonads and brain. We generated a transgenic mouse model containing a >100-kb 5' region of human CYP19A1 gene connected to a luciferase reporter gene. The luciferase activity in mouse tissues mimicked the CYP19A1 gene expression pattern in humans. Interestingly, the reporter gene activity was 16 and 160 times higher in the urinary bladder and seminal vesicles, respectively, as compared with the activity in the testis. Accordingly, CYP19A1 gene and P450arom protein expression was detected in those human tissues. Moreover, the data revealed that the expression of CYP19A1 gene is driven by promoters PII, I.4, and I.3 in the seminal vesicles, and by promoters PII and I.4 in the urinary bladder. Furthermore, the reporter gene expression in the seminal vesicles was androgen dependent: Castration decreased the expression ∼20 times, and testosterone treatment restored it to the level of an intact mouse. This reporter mouse model facilitates studies of tissue-specific regulation of the human CYP19A1 gene, and our data provide evidence for seminal vesicles as important sites for estrogen production in males.-Strauss, L., Rantakari, P., Sjögren, K., Salminen, A., Lauren, E., Kallio, J., Damdimopoulou, P., Boström, M., Boström, P. J., Pakarinen, P., Zhang, F. P., Kujala, P., Ohlsson, C., Mäkelä, S., Poutanen, M. Seminal vesicles and urinary bladder as sites of aromatization of androgens in men, evidenced by a CYP19A1-driven luciferase reporter mouse and human tissue specimens.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Nyckelord:
aromatase, male urogenital tract, androgen regulation
Postens nummer:
170407
Posten skapad:
2013-01-14 10:49
Posten ändrad:
2013-08-12 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007