transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clearing the bush songs in Vidunda

Författare och institution:
Karsten Legère (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Mitchel Strumpf (ed.) Readings in Ethnomusicology: A Collection of Papers Presented at Ethnomusicology Symposium 2011. University of Dar es Salaam: Dept. of Fine and Performing Arts, s. 187-195
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Nyckelord:
Oral literature among Vidunda people, focus on specific worksongs in Vidunda (also translated into Swahili and English)
Postens nummer:
170359
Posten skapad:
2013-01-13 22:42
Posten ändrad:
2013-04-09 09:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007