transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction : Transcultural interaction and local transformations in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age

Författare och institution:
Serena Sabatini (Institutionen för historiska studier); Maria Emanuela Alberti (-)
Publicerad i:
Exhange Networks and Local Transformations, s. 1-5
ISBN:
978-1-84217-485-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxbow Books
Förlagsort:
Oxford, UK
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
170318
Posten skapad:
2013-01-12 17:37
Posten ändrad:
2015-03-30 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007