transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tooth wear

Författare och institution:
Ridwaan Omar (-); Anders Johansson (-); Ann-Katrin Johansson (-); Gunnar E Carlsson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
International Journal of Dentistry, 2012 ( Article ID 731085 ) s. 1-2
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ingen sammanfattning
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
tooth wear, review
Postens nummer:
170267
Posten skapad:
2013-01-11 16:53
Posten ändrad:
2013-01-15 08:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007