transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ultrastructural characterisation of the hydroxyapatite–coated pedicle screw and human bone interface

Författare och institution:
K Grandfield (-); F Eriksson (-); B Sanden (-); C Johansson (-); S Larsson (-); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); GA Botton (-); Håkan Engqvist (-)
Publicerad i:
International Journal of Nano and Biomaterials, 4 ( 1 ) s. 1-11
ISSN:
1752-8933
E-ISSN:
1752-8941
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The early fixation of pedicle screws is crucial for improving spinal stabilisation. Firm and immediate fixation between pedicle screws and bone prevents aseptic loosening and implant failure. Coating with hydroxyapatite is a possible method to improve the fixation of metallic implants in bone. In this study, scanning transmission electron microscopy (STEM) has been used to investigate the ultrastructure of the plasma–sprayed hydroxyapatite coating and human bone interface in detail. Focused ion beam sample preparation also enabled the investigation of the bone–lacunae interface. An intimate contact and elemental analysis between bone and HA coatings suggests bioactive fixation. Therefore, coating with hydroxyapatite leads to enhanced biocompatibility at the ultrastructural level and may lead to improved early and long–term fixation of pedicle screws.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
hydroxyapatite coating, pedicle screws, bioactive fixation, TEM, FIB, human bone interface, spinal stabilisation, aseptic loosening, implant failure, metallic implants, bone implants, ultrastructure, biocompatibility, biomaterials
Postens nummer:
170206
Posten skapad:
2013-01-11 11:38
Posten ändrad:
2013-01-15 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007