transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes of the p16 gene but not the p53 gene in human chondrosarcoma tissues.

Författare och institution:
Julia Asp (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); L Sangiorgi (-); Sven Inerot (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Anders Lindahl (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); L Molendini (-); M S Benassi (-); P Picci (-)
Publicerad i:
International journal of cancer. Journal international du cancer, 85 ( 6 ) s. 782-6
ISSN:
0020-7136
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The role of two important tumour suppressor genes, p16 and p53, was evaluated in cartilaginous tumour tissues. Genomic DNA from 22 chondrosarcomas, 5 benign chondroid tumours, 1 sample of reactive proliferative cartilage and 2 samples of normal cartilage were analysed using polymerase chain reaction, single strand conformational polymorphism, DNA sequencing and methylation-specific polymerase chain reaction. The p16 gene was found to be partly methylated in 5 high-grade chondrosarcomas and homozygously deleted in 1 chondrosarcoma. Moreover, a polymorphism was detected in 3 malignant tumours, but not in benign tumours or normal cartilage. Analysis of the p53 gene revealed an unchanged structure in all samples. These findings show a role for p16, but not p53, in chondrosarcoma.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Bone Neoplasms, genetics, Cartilage, Child, Chondrosarcoma, genetics, DNA Methylation, Female, Genes, p16, Genes, p53, Humans, Male, Middle Aged, Polymerase Chain Reaction, Polymorphism, Single-Stranded Conformational, Sequence Analysis, DNA
Postens nummer:
170119
Posten skapad:
2013-01-10 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007