transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in p14(ARF) do not play a primary role in human chondrosarcoma tissues.

Författare och institution:
Julia Asp (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Camilla Brantsing (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); M S Benassi (-); Sven Inerot (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); L Sangiorgi (-); P Picci (-); Anders Lindahl (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin)
Publicerad i:
International journal of cancer. Journal international du cancer, 93 ( 5 ) s. 703-5
ISSN:
0020-7136
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The locus encoding the tumor suppressor p16 has been found to code for a second, different protein. This protein, p14(ARF), has been shown to protect p53 from degradation. Like p16, its gene is often altered in different cancers. In this study, the first unique exon, exon 1 beta, of p14(ARF), has been studied in 22 chondrosarcoma tissues using polymerase chain reaction, DNA sequencing and methylation-specific polymerase chain reaction. One chondrosarcoma was found to have exon 1 beta homozygously deleted, but neither mutations nor methylations were found in any of the chondrosarcomas. This indicates that genetic changes of p14(ARF) are a rare event in chondrosarcoma.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
Base Sequence, Bone Neoplasms, genetics, metabolism, Chondrosarcoma, genetics, metabolism, DNA, Neoplasm, analysis, Exons, genetics, Humans, Molecular Sequence Data, Proteins, genetics, metabolism, Sequence Homology, Nucleic Acid, Tumor Suppressor Protein p14ARF
Postens nummer:
170112
Posten skapad:
2013-01-10 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007