transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phenotypic plasticity of human articular chondrocytes.

Författare och institution:
Tommi Tallheden (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); J E Dennis (-); D P Lennon (-); Eva Sjögren-Jansson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); A I Caplan (-); Anders Lindahl (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin)
Publicerad i:
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 85-A Suppl 2 s. 93-100
ISSN:
0021-9355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Progenitor cells in mesenchymal tissues are important in the maintenance of tissue homeostasis and regeneration capacity. Articular cartilage is a tissue with a very low capacity for repair. One explanation could be the lack of chondrogenic progenitor cells within the adult tissue. As a test of chondrogenic differentiation potential, we examined the ability of isolated chondrocytes to take on several phenotypic identities within the mesenchymal lineage by applying culture techniques and markers used in the study of the phenotypic plasticity of marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
Adipose Tissue, Alkaline Phosphatase, analysis, Animals, Bone and Bones, cytology, Calcium, analysis, Cartilage, Articular, cytology, Cell Differentiation, Cells, Cultured, Chondrocytes, chemistry, cytology, Chondrogenesis, DNA, analysis, Humans, Mice, Mice, SCID, Osteogenesis, Phenotype, Stem Cells, cytology
Postens nummer:
170098
Posten skapad:
2013-01-10 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007