transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anknytning i förskolan - Trygghetens betydelse för lek och lärande

Författare och institution:
Malin Broberg (Psykologiska institutionen); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen); Birthe Hagström (-)
ISBN:
978-91-27-13312-9
Antal sidor:
310
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Natur och Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
170053
Posten skapad:
2013-01-10 14:32
Posten ändrad:
2013-02-22 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007