transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Filming memory, theorizing memory

Författare och institution:
Alyssa Grossman (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Experience, Sense, and the Lens: Ethnographic Filmmaking, Visual Documents, and Transcultural Knowledge Symposium, University of Tromsø, Norway, August 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Nyckelord:
Ethnographic film, cultural memory, post-socialism
Postens nummer:
170030
Posten skapad:
2013-01-10 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007