transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experiences of patients affected by the "broken-heart syndrome" - Takotsubo cardiomyopathy

Författare och institution:
Sara Wallström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Inger Ekman (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Fifth Geneva conference on person-centered medicine,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Ytterligare information:
http://www.personcenteredmedicine.org/ Chronic Diseases: Person- and People-centered Perspectives Core Conference on April 30 – May 2, 2012 Pre-Conference Workmeetings on April 28 and April 29, 2012
Postens nummer:
169997
Posten skapad:
2013-01-10 13:02
Posten ändrad:
2013-05-02 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007