transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leptocorticium tenellum (Agaricomycetes) found in Chile

Författare och institution:
Nils Hallenberg (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Kurziana, 37 ( 1 ) s. 109-112
ISSN:
0075-7314
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The corticioid fungus Leptocorticium tenellum was recently found in Puyehue National Park, Chile. Earlier records of the species are from Colombia and Venezuela. The species is described and illustrated, and the biogeography of the genus is discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
169994
Posten skapad:
2013-01-10 12:59
Posten ändrad:
2013-01-14 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007