transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Person-centered care reduces self-reported uncertainty in illness, among patiens with chronic heart failure

Författare och institution:
Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Lars-Eric Olsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Maria Schaufelberger (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Charles Taft (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Axel Wolf (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Inger Ekman (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Fifth Geneva conference on person-centered medicine,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Ytterligare information:
http://www.personcenteredmedicine.org/ Chronic Diseases: Person- and People-centered Perspectives Core Conference on April 30 – May 2, 2012 Pre-Conference Workmeetings on April 28 and April 29, 2012 L` Auditoire Marcel Jenny, Geneva University Hospital
Postens nummer:
169992
Posten skapad:
2013-01-10 12:52
Posten ändrad:
2016-06-10 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007