transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillförsel av aska i skog på dikad torvmark i södra Sverige – skogsproduktion och emission av växthusgaser

Författare och institution:
Ulf Sikström (-); Robert G. Björk (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Leif Klemedtsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Antal sidor:
16
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Värmeforsk Service AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of the present study was to evaluate effects of wood-ash application (3.3 and 6.6 tonnes d.w. self-harden crushed wood ash ha-1) in forests on drained peatlands in southern Sweden. Tree growth (three sites) and fluxes of greenhouse gases (one site) were measured in field experiments. In the two experiments (Anderstorp and Bredaryd) in Scots pine stands (Pinus sylvestris L.) on oligotrophic mires, tree growth increased significantly during the seven–eightyear long effect periods after ash application. In an earlier study in Anderstorp, the annual emissions of CO2, CH4 and N2O from the peat were shown to be unaffected by the ash application. In Skogaryd, a Norway spruce stand (Picea abies L. Karst.) on a minerotrophic mire, the growth was indicated to increase during the five-year effect period. In the same experiment, the previously found reduction in emissions of both CO2 and N2O during the first two years after ash application were no longer significant, although the emissions where lower, for N2O only in the high dose ash treatment. CH4 was unaffected during the whole observed period. During the first five years, application of 3–6 tonnes d.w. crushed wood ash ha-1 in the two studied forests on drained peatlands did not render in an increased Global Warming Potential (GWP), but rather a reduction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
Nyckelord:
CH4, CO2, gödsling, miljöeffekter, N2O, torv, vedaska
Postens nummer:
169990
Posten skapad:
2013-01-10 12:45
Posten ändrad:
2013-02-11 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007