transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antioxidants – healthy or dangerous?

Författare och institution:
Bethanie Carney Almroth (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Bioscience Explained, 6 ( 1 ) s. 1-10
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi
Postens nummer:
169989
Posten skapad:
2013-01-10 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007