transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some new species and a first checklist of corticioid fungi (Basidiomycota) from Chile

Författare och institution:
Sergio Perez Gorjon (-); Nils Hallenberg (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Mycological progress, 12 ( 2 ) s. 185-192
ISSN:
1617-416X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Gloeocystidiellum rajchenbergii, Hypochnicium patagonicum, Pteridomyces valdivianus, and Stereum greslebinii are described as new species from the Chilean Patagonia. An annotated checklist of corticioid fungi from Chile, listing 94 species with notes on distribution and ecology, scheduled for regular update, is available from http://corticioids.webs.com/checklists.htm.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Argentina; Andes; Chile; Corticiaceae; Patagonia; Valdivian rainforest
Postens nummer:
169984
Posten skapad:
2013-01-10 12:41
Posten ändrad:
2013-06-10 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007