transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vargfrågan och politiska skiljelinjer. Intressemobilisering i Sverige

Författare och institution:
Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig Tidsskrift, 114 ( 4 ) s. 523-552
ISSN:
0039-0747
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
169946
Posten skapad:
2013-01-10 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007