transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A sequential analysis of assessment in classroom interaction

Författare och institution:
Olof Reichenberg Carlström (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
International Master in Educational Research
Postens nummer:
169921
Posten skapad:
2013-01-09 21:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007