transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phonological and surface subtypes among university students with dyslexia

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
International journal of disability, development and education, 56 s. 73-90
ISSN:
1034-912X
E-ISSN:
1465-346X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
169877
Posten skapad:
2013-01-09 15:58
Posten ändrad:
2013-01-09 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007