transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inhibition of phospholipase A(2) abrogates intracellular processing of NADPH-oxidase derived reactive oxygen species in human neutrophils.

Författare och institution:
Halla Björnsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Daniel Granfeldt (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Amanda Welin (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Johan Bylund (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Experimental cell research, 319 ( 5 ) s. 761–774
ISSN:
1090-2422
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Upon activation of human neutrophils, superoxide can be produced at two cellular sites; either in the plasma membrane, giving extracellular release of oxidants, or in intracellular organelles, resulting in oxidants being retained in the cell. The involvement of phospholipase A(2) (PLA(2)) in phorbol myristate acetate (PMA)-induced activation of the two pools of NADPH-oxidase was investigated using a variety of PLA(2) inhibitors and the oxidase activity was measured by luminol/isoluminol-amplified chemiluminescence (CL). Two of the seven inhibitors were without effect, two inhibitors inhibited both intra- and extracellular ROS production equally, and three inhibitors inhibited intracellular but not extracellular CL. Using another technique to measure ROS, PHPA oxidation, we found that intracellular ROS production was unaltered with the three last inhibitors, indicating that PLA(2) is not involved in the NADPH-oxidase activity per se, but in the intracellular processing of the radicals necessary for the CL reaction to take place. The PLA(2) inhibitors did not abolish the activity of myeloperoxidase (MPO), an enzyme necessary for intracellular CL to occur. Instead, we suggest that these PLA(2) inhibitors block heterotypic granule fusion and prohibit the colocalization of ROS and MPO needed for intracellular CL activity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Immunbiologi
Nyckelord:
Phagocytes, Granules, Phospholipases, Respiratory burst, Membrane fusion
Postens nummer:
169807
Posten skapad:
2013-01-09 11:28
Posten ändrad:
2013-09-24 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007