transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insyn i privat bedriven verksamhet som finansieras med skattemedel

Författare och institution:
Ann-Charlotte Landelius (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Förvaltningsrättslig Tidskrift, ( 3 ) s. s 303-318
ISSN:
0015-8585
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
Offentlig rätt
Postens nummer:
169787
Posten skapad:
2013-01-09 10:37
Posten ändrad:
2013-01-09 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007