transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Book review: The Calculus of Selfishness

Författare och institution:
Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Notices of the American Mathematical Society, ( January 2012 ) s. 47-49
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
169783
Posten skapad:
2013-01-09 10:07
Posten ändrad:
2013-05-30 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007