transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Filosofi för stora barn

Författare och institution:
Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Sans, ( 1/2012 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
länk till tidskriften Sans: http://www.fritankesmedja.se/sans-magasin
Postens nummer:
169781
Posten skapad:
2013-01-09 10:03
Posten ändrad:
2013-02-14 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007