transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the duality theorem on an analytic variety

Författare och institution:
Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematische Annalen, 355 ( 1 ) s. 215-234
ISSN:
0025-5831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The duality theorem for Coleff-Herrera products on a complex manifold says that if $f = (f_1,\dots,f_p)$ defines a complete intersection, then the annihilator of the Coleff-Herrera product $\mu^f$ equals (locally) the ideal generated by $f$. This does not hold unrestrictedly on an analytic variety $Z$. We give necessary, and in many cases sufficient conditions for when the duality theorem holds. These conditions are related to how the zero set of $f$ intersects certain singularity subvarieties of the sheaf $\Ok_Z$.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
169717
Posten skapad:
2013-01-08 16:06
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007