transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om studiecirklar och lärande kring rehabiliterande förhållningssätt. En utvärdering inom Alingsås äldreomsorg.

Författare och institution:
Marianne Lundgren (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Leena Odebo (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Vårdpedagogik
Postens nummer:
169670
Posten skapad:
2013-01-08 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007