transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samverkansteamet och Vändzonen.Utvärdering av två verksamheter i Partille Kommun.

Författare och institution:
Marianne Lundgren (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Fou i Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Postens nummer:
169667
Posten skapad:
2013-01-08 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007