transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Författare och institution:
Graciela Rovner (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård. Reds: Hertting, Anna; Kristenson, Margareta, s. 242
ISBN:
978-91-44-07045-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Varje dag sker tusentals möten i svensk hälso- och sjukvård. Dessa möten fungerar många gånger bra och patienten går stärkt ur sitt möte. Men alltför ofta blir det inte så. Det framgår i nationella patientenkäter och forskning. Det goda, hälsofrämjande mötet stärker människors tilltro till sin egen förmåga. Eftersom tankar och känslor är nära kopplade till fysiologiska reaktioner kan ett hälsofrämjande möte också stärka individens läkeförmåga. Om vi på ett klokt sätt kombinerar dessa kunskaper med andra medicinska landvinningar öppnas nya möjligheter för framtidens hälso- och sjukvård. Boken beskriver de principer som ett hälsofrämjande möte bygger på och illustrerar hur det kan se ut i praktiken. I boken framgår även att bemötande är en kompetens som går att lära sig. Exempel ges från många delar av vården och författarna representerar flera professioner. De vill med sina erfarenheter stödja det nytänkande som krävs för att få till stånd en mer hälsofrämjande vård och omsorg. Boken vänder sig till alla som vill utveckla sin förståelse för mötets betydelse för patientens hälsa: yrkesverksamma, studenter på grund- och avancerad nivå, chefer, tjänstemän och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. För den intresserade allmänheten är boken en värdefull guide till en ny patientroll.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Nyckelord:
Acceptance & Commitment Therapy. Pain rehabilitation, Multi-professional rehabilitation, Health promotion Health behavior Hälso- och sjukvård Hälsofrämjande arbete Patientinflytande Samtal Conversation Medical care Hospital care Sverige Patientrelationer Bemötande
Ytterligare information:
Detta kapitel handlar om implementering av acceptans-baserad multi-professionell smärtrehabilitering.
Postens nummer:
169635
Posten skapad:
2013-01-08 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007