transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigation of D2 receptor-agonist interactions using a combination of pharmacophore and receptor homology modelling

Författare och institution:
Marcus Malo (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Lars Brive (Institutionen för biomedicin); Kristina Luthman (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Peder Svensson (-)
Publicerad i:
ChemMedChem, 7 ( 3 ) s. 471-482
ISSN:
1860-7179
E-ISSN:
1860-7187
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
169563
Posten skapad:
2013-01-08 10:36
Posten ändrad:
2013-01-08 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007