transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some suggestions for the study of stance in communication

Författare och institution:
Massimo Chindamo (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of IEEE SocialCom Amsterdam 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
multimodal communication, corpus linguistics, stance
Postens nummer:
169486
Posten skapad:
2013-01-07 21:51
Posten ändrad:
2014-01-14 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007