transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medvetande och språk

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Allwood, J. & Jensen, M. (eds.): Kognitionsvetenskap, s. 423-436
ISBN:
978-91-44-05166-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
kognitionsvetenskap, medvetande, tänkande, språk
Postens nummer:
169480
Posten skapad:
2013-01-07 21:28
Posten ändrad:
2013-01-17 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007